Mahbubur Rahman

Universitetslektor , docent i teknisk fysik med inriktning mot atmosfäriska urladdningar vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
mahbubur.rahman[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5805
Mobiltelefon:
070-1679417
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Universitetslektor vid Personalorganisationer, Saco-S vid Uppsala universitet

Mobiltelefon:
070-1679417
Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Tekn Dr, Docent i teknisk fysik med inriktning mot atmosfäriska urladdningar

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mahbubur Rahman
Senast uppdaterad: 2021-03-09