Anne Linder

Forskningsassistent vid Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik

E-post:
anne.linder[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3582
Besöksadress:
Rum Å:11266 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: Dip. Pharm., Dip. Data Metrics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anne Linder
Senast uppdaterad: 2021-03-09