Cedric Linder

Professor emer. i fysikundervisningens didaktik vid Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik

E-post:
cedric.linder[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3539
Mobiltelefon:
070-4250584
Besöksadress:
Rum Å:11164 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cedric Linder
Senast uppdaterad: 2021-03-09