Peetra Magnusson

Forskare Docent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Vaskulärbiologi; Forskargrupp Peetra Magnusson

E-post:
peetra.magnusson[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4886
Mobiltelefon:
072-3888418
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Föreståndare vid Rudbecklaboratoriet, Ledningen

Mobiltelefon:
072-3888418
Besöksadress:
Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Projektkoordinator vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Vaskulärbiologi; Forskargrupp Peetra Magnusson

E-post:
peetra.magnusson[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
072-3888418
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Docent Peetra Magnussons forskning är inriktad på immuntrombos specifikt i cerebrala kärlmissbildningar sk. kavernom som liknar en vaskulär tumör, med fokus på prekliniska analyser och farmaceutiska behandlingsstrategier. Vidare är hennes forskning också inriktad på ischemi och kärlskydd vid transplantation. Hon har uppdraget som föreståndare för Rudbecklaboratoriet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Peetra Magnusson
Senast uppdaterad: 2021-03-09