Kjell Staffas

Universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik, Signaler och system

E-post:
kjell.staffas[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3093
Mobiltelefon:
070-7654321
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

In 2017 i finished my PhD at Aalborg University. My main research interests is within didactic development of teaching environments regarding motivation and engagement and how to help students to become self-regulated learners. My teaching experience consists of about 15 courses in Engineering education the last two decades. I received the 2014 pedagogical prize from Uppsala Union of Engineering and Science Students (UTN). I mostly teach in Electronics and Automation control.

Akademiska meriter: ämneslärarex.

Nyckelord: student-centred learning pbl electronics mentoring facilitation

Being a teacher is a process

Learning is about relations - interact with your students on an individual level

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kjell Staffas
Senast uppdaterad: 2021-03-09