Ulf Risérus

Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
ulf.riserus[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 3531
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Professor i klinisk nutrition och metabolism och leder en forskargrupp som studerar olika kosteffekter vid typ-2 diabetes, fettlever (NAFLD) och hjärtkärlsjukdom. Hans grupp försöker bl.a. kartlägga hur olika fettsyror såväl som olika dieter kan påverka risken att utveckla fettlever, diabetes, och hjärtkärlsjukdom. Forskningen förväntas bidra till ny betydelsefull kunskap som kan hjälpa till att förebygga och behandla dessa sjukdomar.

Akademiska meriter: MD

Nyckelord: obesity dietary interventions type 2 diabetes cardiovascular disease clinical nutrition non-alcoholic fatty liver disease (nafld) fatty acids and lipid metabolism dietary biomarkers

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulf Risérus
Senast uppdaterad: 2021-03-09