Ylva Hedeland

Kemist vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk kemi

E-post:
ylva.hedeland[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 0117
Fax:
076-1107623
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Kort presentation

Current address:
Clinical Chemistry and Pharmacology
Akademiska laboratory
Uppsala University hospital
Visiting adress: Entrance 61, floor 2
Postal adress: SE-751 85 Uppsala
Sweden
Telephone: +46 18-611 01 17
ylva.hedeland@akademiska.se
www.akademiska.se/akademiskalaboratoriet

Akademiska meriter: TK, FM, FarmD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ylva Hedeland
Senast uppdaterad: 2021-03-09