Caisa Öster

Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
caisa.oster[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 9849
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Sjuksköterska specialiserad i psykiatrisk vård, PhD, Docent i vårdvetenskap, Excellent lärare

Akademiska meriter: PhD MD, Docent

Min forskning handlar om att utveckla metoder och interventioner relaterade till människors hälsa, livskvalitet, funktions- och aktivitetsförmåga. Främst inom psykiatrisk vård men även i efterförlopp efter svåra kroppsskador. Jag deltar i forskningsprojekt på flera institutioner med bland annat metodkunskap och kvalitativa analyser.

Jag undervisar i psykiatrisk omvårdnad, psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa i ett flertal utbildningar och är kursledare och examinator i specialistsjuksköterskeinriktningen mot psykiatrisk vård. Dessutom undervisar jag i organisation och ledarskap samt samtalsfärdigheter. Jag har ett uppdrag som programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med 12 inriktningar och är ledamot av programkommittén för sjuksköterskeprogrammen. År 2019 blev jag antagen som excellent lärare.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09