Jan Cederholm

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
Jan.Cederholm[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Epidemiolog och ansvarig för statistisk bearbetning och utveckling inom NDR:s arbetsgrupp för publicering av forskning kring NDR:s samlade riksdata 2000-2017 (Nationella Diabetesregistret), med ett flertal forskningsstudier kring typ 1 och typ 2 diabetes publicerade av arbetsgruppen inom internationellt etablerade forskningstidskrifter.

Kliniska forskningsarbeten om diabetes i Uppsala, inklusive ett specifikt text (index) för beräkning av insulinresistens vid oral glukosbelastning sedan 1985.

Akademiska meriter: MD, docent, spec i allmänmedicin

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jan Cederholm
Senast uppdaterad: 2021-03-09