Mimmie Willebrand

Professor vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post:
Mimmie.Willebrand[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5232
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 10, entréplan
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska Ingång 10, 3tr
751 85 Uppsala

Associerad Professor Associerad vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri - KcKP

E-post:
mimmie.willebrand[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-0
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10, våning 1
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Psykolog, MD PhD,

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09