Annika Nittmar

Utbildningssamordnare vid HR-avdelningen, HR-ledningsstöd

E-post:
annika.nittmar[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6852
Mobiltelefon:
070-4250434
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Utbildningssamordnare med uppdrag att koordinerar och följa upp planeringen av prefekt- och chefsprogram, prefektseminarier och övriga utvecklingsinsatser riktade till chefer med personalansvar samt kompetensutveckling riktad till den verksamhetsnära HR-funktionen.

Akademiska meriter: FK

Nyckelord: kompetensutveckling chefsprogram chefsutbildning chefskurs prefektprogram prefektutbildning prefektseminarium utbildningssamordning vhr verksamhetsnära hr-funktion

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Annika Nittmar
Senast uppdaterad: 2021-03-09