Marie Sörlin

Universitetslektor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
marie.sorlin[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6857
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: fil dr

Forskningsintressen: samtalsanalys, institutionella samtal, myndighetskommunikation, fackspråk, tillämpad språkvetenskap, dramadialog.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marie Sörlin
Senast uppdaterad: 2021-03-09