Gunnar Niklasson

Professor i fasta tillståndets fysik med inriktning mot solenergimaterial vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
gunnar.niklasson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3140
Mobiltelefon:
079-3343768
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Kort presentation

Min forskning gäller material och ytbeläggningar för tillämpningar inom energieffektivitet och miljö, t.ex. elektrokroma och termokroma material för smarta fönster, gas sensorer, fotokatalytiska material och solabsorberande ytskikt. Forskningsfältet innefattar studier av struktur samt optik, ljusspridning, impedans spektroskopi och elektrokemi. Jag har också ett intresse av egenskaperna hos porösa material och optiken hos nanopartiklar.

Se: https://www.researchgate.net/profile/Gunnar-Niklasson

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gunnar Niklasson
Senast uppdaterad: 2021-03-09