Carla Puglia

Programdirektör vid International Science Programme (ISP)

E-post:
carla.puglia[AT-tecken]isp.uu.se
Telefon:
018-471 3615
Mobiltelefon:
070-1679114
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 549
751 20 UPPSALA

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
Carla.Puglia[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3600
Mobiltelefon:
070-1679114
Besöksadress:
Rum ÅNG 60411 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

My research activity is focused on the development of deposition and characterization schemes of molecular materials for getting control over the preparation/structure/functionality relation for different applications. My studies include spectroscopic characterizations of building block molecules when isolated (gas phase) and when adsorbed in monolayer and films on surfaces. This allows to follow the electronic structure modifications induced by the adsorption of the molecules on a surface.

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carla Puglia
Senast uppdaterad: 2021-03-09