Bengt Lundberg

Professor emeritus vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad mekanik

E-post:
bengt.lundberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Professor 1992-2010, Senior Professor 2010-11, and since 2011 Professor Emeritus of Solid Mechanics, Uppsala University. MSc in Engineering Physics 1966 and PhD in Solid Mechanics 1972, Chalmers. Scientist, Atlas Copco Central Laboratories 1967-71 and Institut CERAC S.A. (Switzerland) 1971-74. Professor of Solid Mechanics, Luleå University of Technology 1973-92. Scientific Advisor, Sandvik 1979-2016. Adjunct Director of Research, Swedish Defence Research Agency (FOA/FOI) 1993-2005. Guest Professor, l’Université d’Aix-Marseille II 1985, l’Université de Bordeaux I 1990, l’École Polytechnique 2004 and 2009, l’INSA de Rennes 2005-08, and l’École Centrale de Nantes 2007. Chairman, Swedish National Committee for Mechanics 1991-93. Secretary, EUROMECH 1990-93. Secretary General, European Mechanics Society 1993-97. Swedish representative, International Union for Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM) 1991-2013. Research on waves, impact and related applications such as percussive drilling. Supervisor of about 20 PhDs.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bengt Lundberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09