Maciej Klimek

Professor emer. i matematik vid Matematiska institutionen

E-post:
Maciej.Klimek[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Forskning

Mina forskningsområden är främst:

  • flerdimensionell komplex analys (särskilt pluripotentialteori);
  • tidsserieanalys;
  • finansiell matematik.

Akademiska meriter: PhD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maciej Klimek
Senast uppdaterad: 2021-03-09