Eva Skytt

Enhetschef vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
eva.skytt[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6398
Mobiltelefon:
070-1679584
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Skytt
Senast uppdaterad: 2021-03-09