Petter Ranefall

Bioinformatiker vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Bildanalys

E-post:
petter.ranefall[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är Docent i Datoriserad bildbehandling och anställd av SciLifeLab som bildanalysresurs. Mitt jobb är att hjälpa forskare att komma igång med att analysera sina bilder. Målet är i första att sätta upp pipelines som samarbetspartnern sedan själv kan använda på sina bilder. Det är bra att diskutera förutsättningar för bildtagningen innan alla bilder är tagna.

SciLifeLab BioImage Informatics webbsida: www.scilifelab.se/facilities/bioimage-informatics/

Personlig webbsida: user.it.uu.se/~peran517/

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: image analysis scilifelab quantitative microscopy bioimage informatics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petter Ranefall
Senast uppdaterad: 2021-03-09