Karin Jöreskog

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering

E-post:
karin.joreskog[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Fil dr Sociologi

Föreståndare vid Centrum för forskning om funktionshinder

Koordinator för det svenska nätverket för forskning om funktionshinder, www.snhf.se

Tillhör forskargruppen Funktionshinder och habilitering

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Jöreskog
Senast uppdaterad: 2021-03-09