Lisa Freyhult

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
lisa.freyhult[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3297
Mobiltelefon:
070-1679484
Besöksadress:
Rum ÅNG 92130 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

Mobiltelefon:
070-1679484
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent. Excellent Teacher

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lisa Freyhult
Senast uppdaterad: 2021-03-09