Henning Blom

Prefekt vid Institutionen för biologisk grundutbildning

E-post:
henning.blom[AT-tecken]ibg.uu.se
Telefon:
018-471 4835072-9999546
Mobiltelefon:
070-3264296
Besöksadress:
EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1
Postadress:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för organismbiologi, Evolution och utvecklingsbiologi

E-post:
Henning.Blom[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6223
Mobiltelefon:
070-3264296
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Henning Blom
Senast uppdaterad: 2021-03-09