Clara Iversen

Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Lärare och forskare

E-post:
clara.iversen[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1501
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag har min bakgrund i socialpsykologi och mina forskningsintressen handlar om hur deltagare i möten inom hälso- och sjukvård och socialtjänst hanterar delad förståelse. Min nuvarande forskning berör social interaktion på hjälplinjer och samspel mellan människor och sociala robotar.

Akademiska meriter: Docent

Nätverk

 • Oslo Communication in Healthcare Education and Research
 • Nordisk forskning om stöd till barn som bevittnat våld i familjen, 2008-2011
 • Talk, Text and Tools: Scandinavian Interdisciplinary Health Communication Research, 2012-

Forskningsgrupper

 • Samtalslabbet, EDU, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet
 • Utsatta barndomar, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2010-2013
 • Välfärd och livslopp, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2012-
 • The Uppsala Laboratory of Economic Sociology, Sociologiska institutionen, 2015-

Seminarier

 • Medlem i Diskursseminariet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2007-

Priser

 • 2013 Top Student Paper Award, The Language and Social Interaction Division at the Annual Conference of the International Communication Association, London. "Believability: Epistemic stance in interviews with abused children"

Stipendier

 • 2011. Short term scientific mission within the COST scientific programme on Bio-objects and their boundaries: Governing matters of the intersection of society, politics, and science.
 • 2011. Anna Maria Lundgrens resestipendium, Smålands Nation: Studier vid SATSU, the University of York, United Kingdom mellan 3/1-2012 och 20/3-2012.
 • 2012. Anna Maria Lundgrens resestipendium, Smålands Nation: besök vid DARG, Loughborough University, mellan 26/5-2013 och 22/6-2013.

Undervisning

 • Theories in Social Psychology, Sociologiska insitutitonen, Uppsala universitet
 • Introduktion till sociologi, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 • Introduktion till samhällskunskp för lärare, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 • Symbolisk interaktionism, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 • Diskursanalys, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 • Utsatthet i barndomen I och II, socionomprogrammet, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 • Riskbedömning, socionomprogrammet, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 • Barn som upplever våld i nära relationer, Borlänge kommun
 • Ett kontextuellt perspektiv på stöd till barn som upplever våld i hemmet (inbjuden föreläsare), Nationellt centrum för kvinnofrid.
 • Stöd till barn som upplevt våld: ett kontextuellt perspektiv (inbjuden föreläsare), Stickans mansmottagning, Gävle
 • Makt och motstånd i socialt samspel (inbjuden föreläsare), Centrum för hållbar utveckling, Uppsala
 • Kommunikation, Mälardalens högskola

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Clara Iversen
Senast uppdaterad: 2021-03-09