Theodora Kunovac Kallak

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Reproduktiv hälsa

E-post:
theodora.kunovac_kallak[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Reproduktiv hälsa

E-post:
Theodora.Kunovac_Kallak[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
Rudbeckslaboratoriet Hus R3 plan 1
Dag Hammarskjölds väg 20
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Biträdande föreståndare vid Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, (CRU)

Postadress:
Box 7054
750 07 UPPSALA

Kort presentation

I completed my PhD in medical sciences at Uppsala University in 2015. I am currently working as an associate senior lecturer at the Department of Women’s and Children’s Health, and I am one assistant director of the Centre for Reproductive Biology in Uppsala. During 2022 I am also the chair of Junior Faculty.

My research activities cover genitourinary symptoms of menopause, infertility, gynecological cancers, maternal health during pregnancy and the effect of the future health of the offspring.

Nyckelord: obesity infertility pregnancy urogenital discomforts

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Theodora Kunovac Kallak
Senast uppdaterad: 2021-03-09