Daniel Nowinski

Universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Plastikkirurgi

E-post:
Daniel.Nowinski[AT-tecken]surgsci.uu.se
Besöksadress:
Plastik- och maxillofacial kirurgi
Akademiska sjukhuset, ingång 85, 9 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Plastik- och maxillofacial kirurgi
Akademiska sjukhuset, ingång 85, 9 tr
751 85 Uppsala

Kort presentation

Docent och universitetslektor i plastikkirurgi. Leder forskning om kraniofaciala missbildningar. Föreläser om sårläkning på termin 6, läkarprogrammet.

Akademiska meriter: MD, PhD

Jag deltar i en rad olika forskningsprojekt i samarbete med flertalet institutioner.

Den experimentella forskningen är framför allt inriktad att utveckla nya material och metoder för att stimulera bennybildning i skallbensdefekter. I ett samarbete med professor Jöns Hilborn och docent Oommen Varghese på institutionen för kemi, polymerkomi, undersöker vi olika material och strategier med målet att regenerera benvävnad i defekter som uppkommit efter kirurgi.

Den kliniska forskningen handlar om skallmissbildningar, så kallad kraniosynostos, och om läpp-käk-gomspalt. Den består av forskningsprojket som belyser olika aspekter: hjärnans utveckling och funktion vid kraniosynostos; genetiska orsaker till kraniosynostos och läpp-käk-gomspalt; förändringar av skallvolym och intrakraniellt tryck efter operation av skallmissbildningar; ersättning av vätska och blod vid operation av skallmissbildningar; ögonfunktion hos barn med kraniosynostos, talet hos barn med läpp-käk-gomspalt, samt långtidsresultat efter bentransplantation till käkspalt hos barn med läpp-käk-gomspalt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Nowinski
Senast uppdaterad: 2021-03-09