Vilmantas Giedraitis

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik; Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

E-post:
Vilmantas.Giedraitis[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 5038
Mobiltelefon:
073-4697455
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Vilmantas Giedraitis
Senast uppdaterad: 2021-03-09