Sebastian Willman

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Paleobiologi

E-post:
Sebastian.Willman[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2742
Mobiltelefon:
070-4241353
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Stf. prefekt på institutionen.

Biträdande prefekt med ansvar för institutionens utbildningar.

Ämneskoordinator för geovetenskap.

Docent i Historisk geologi och paleontologi.

Forskar framförallt på organiska mikrofossil från neoproterozoikum från olika delar av världen (Grönland, Baltica, Australien m.fl.).

Nyckelord: palaeobiology earth science precambrian

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sebastian Willman
Senast uppdaterad: 2021-03-09