Stina Fallberg Sundmark

Universitetslektor i kyrko- och missionsstudier vid Teologiska institutionen, Kyrkohistoria och missionshistoria

E-post:
Stina.Fallberg-Sundmark[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2686070-4250392
Mobiltelefon:
070-4250392
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Utbildningsledare vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

E-post:
stina.fallberg-sundmark[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 2686
Mobiltelefon:
070-4250392
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: TD, FM, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stina Fallberg Sundmark
Senast uppdaterad: 2021-03-09