Anna Sofia Hedberg

Kanslichef vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

E-post:
anna_sofia.hedberg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6982
Mobiltelefon:
070-4250399
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Fil.dr, utbildningsledare vid historisk-filosofiska fakulteten, områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap.

Jag är utbildningsledare vid historisk-filosofiska fakulteten. Som utbildningsledare arbetar jag med utveckling och uppföljning av fakultetens utbildnings- och forskningsverksamhet. Jag ingår i fakultetsledningen som tjänsteman och representant för universitetsförvaltningen. Till mina huvudsakliga arbetsuppgifter hör bl.a. beredning och föredragning av ärenden för historisk-filosofiska fakultetsnämnden, fakultetens beslutande organ.

Jag har själv min akademiska bakgrund vid just historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet och disputerade här med en avhandling i kulturantropologi. Sedan dess har jag arbetat som forskare vid Etnografiska museet i Stockholm, som lektor och forskare vid Högskolan Dalarna samt som vik. lektor och studierektor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. Idag har jag nöjet att arbeta med utbildning och forskning inom humaniora från ett annat håll i organisationen och i det arbetet har jag stor glädje och nytta av mina tidigare erfarenheter som lektor, forskare och studierektor.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Sofia Hedberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09