Helena Wangefelt Ström

Gästlärare vid Institutionen för ABM

E-post:
helena.wangefelt[AT-tecken]abm.uu.se
Mobiltelefon:
070-7494937
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag befinner mig i slutskedet av arbetet med en avhandling i museologi vid Umeå universitet, och arbetar som vik. adjunkt institutionen för ABM. Jag föreläser även inom kulturarv vid andra institutioner. Min avhandling handlar om förflyttningen av religion mellan sakralitet och kulturarv, och 1600-talets Rom och Venedig. Min akademiska bakgrund är inom idé- och lärdomshistoria, och yrkesmässigt inom museivärlden, historiska boksamlingar, frivilligorganisationer, och regionalt kulturarbete.

Nyckelord: kulturarv museer museologi heritage critical heritage stiudies critical heritage studies religious heritage early modern history religiöst kulturarv tidigmodern historia religious dissent early modern italy rom venedig

Andligt kulturarv – Religion, mångfald och museer. I de flesta museisamlingar finns föremål från olika religioner. På Historiska museet finns t ex en stor samling medeltida kyrkokonst. Sverige är ett sekulariserat land, hur påverkar det religiösa kulturarvet oss idag? Och vilken roll kan museer spela i diskussioner om de existentiella utmaningar som samhället står inför idag? Vilka frågor och ställningstaganden är viktiga? Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, James Webb, konstnär, Maria Kjellsdotter Rydinger, präst och projektledare för ”Tillsammans för Sverige”, samt Helena Wangefelt Ström, forskare i museologi vid Umeå universitet.

Titeln på mitt pågående avhandlingsprojekt är Lighting candles before a headless Jesus. Enchanted heritage, disenchanted sacredness, and the journey in-between. Jag undersöker vad som sker i förflyttningen av religion (föremål, platser, handlingar) mellan sakralitet och kulturarv, eller mellan kult och kultur. För att besvara frågan fokuserar jag på två aspekter: historia (när, hur och varför börjar utvecklingen jag sedan beskriver och undersöker?) och bruk (hur har det sakrala och det religiösa använts annat än för sitt ursprungliga syfte? Vilka konsekvenser får det för olika brukare och intressegrupper?). För att förstå bakgrunden till musealiserandet av religion presenterar jag ett fallstudium där 1600-talets Rom och Venedig jämförs, och hur det katolska betraktades i svenska lutherska resenärers ögon.

För mer information, se Academia: https://umu.academia.edu/HelenaWangefeltStröm

Jag ingår i ledningen (steering committee) för den internationella forskningsgruppen för Early Modern Religious Dissents and Radicalism, EMoDiR (www.emodir.net).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Wangefelt Ström
Senast uppdaterad: 2021-03-09