Nino Dawod

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för biblioteksstöd

E-post:
nino.dawod[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3972
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09