Jacob Håkansson

Dataskyddsombud vid Juridiska avdelningen, Enheten för informationsförsörjning, registratur och arkiv

E-post:
jacob.hakansson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2070
Mobiltelefon:
070-1679485
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Du kan ta del av den information som finns om dataskyddsfrågor här på MP https://mp.uu.se/web/info/stod/dataskyddsforordningen.

Verksamhetsidé för enheten för informationsförsörjning, registratur och arkiv:

Arbetet hos enheten skall inriktas mot att tillhandahålla metoder och tekniskt stöd för universitetets samlade informationsförsörjning.

Akademiska meriter: FM

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jacob Håkansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09