Johanna Lundmark

Enhetschef vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för kommunikation och skolsamverkan

E-post:
johanna.lundmark[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1949
Mobiltelefon:
070-4250572
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

tf. Biträdande kanslichef vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för kommunikation och skolsamverkan

Mobiltelefon:
070-4250572
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Kommunikation och skolsamverkan är en enhet inom kansliet för naturvetenskap och teknik som jobbar på uppdrag av vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Jag är sekreterare i

  • teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkansberedning
  • teknisk-naturvetenskapliga fakulteten fakultetskollegium
  • SciFest styrgrupp

Akademiska meriter: FM

Vi jobbar med kommunikation och skolsamverkansfrågor. Det innebär bl.a. rekrytering av studenter, marknadsföring och alumnfrågor. Vi arbetar med att informera om forskning och utbildning samt internkommunikation. En viktig målgrupp är barn och ungdomar och vi har ett flertal projekt som syftar till att stimulera intresset för teknik och naturvetenskap samt breddad rekrytering.

Vi stöttar institutioner och program inom vetenskapsområdet med kommunikation i olika former, samt samordnar kommunikationen inom fakulteten.

Jag är även sekreterare i samverkansberedningen och handlägger frågor om kommunikation och samverkan för fakulteten/vetenskapsområdet.

Kontakta mig så får du veta mer!

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johanna Lundmark
Senast uppdaterad: 2021-03-09