Katarina Hjortsäter

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för biblioteksstöd

E-post:
katarina.hjortsater[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3353
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

E-koordinator för e-område bibliotek 2023-

Projektledare Nytt bibliotekssystem (LSP), 2020-2022

Verksamhetscontroller Avd. för biblioteksstöd, Uppsala ub 2019-2022

Projektledare Ombyggnad Carolina Rediviva, återflytten 2018-2019.

Projektledare RFID. Uppsala universitetsbibliotek 2016-2018.

Projektledare Flytt av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket 2015-2016.

Tf bibliotekschef Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket 2014-2015

FN-bibliotekarie vid Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket med ansvar för FN-dokumentationen. 2012-

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09