Dag Nyholm

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurologi

E-post:
dag.nyholm[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 plan 2
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Dag Nyholm är specialistläkare och professor i neurologi. Forskningen rör mestadels området rörelsestörningar - särskilt optimering av behandlingar vid Parkinsons sjukdom, men också cervikal dystoni, essentiell tremor, Huntingtons sjukdom och normaltryckshydrocefalus. Projekt pågår även inom andra delar av klinisk neurologi, som motorneuronsjukdom och stroke.

Akademiska meriter: MD PhD, Docent

Nyckelord: parkinson´s disease neurology movement disorders

Läkarexamen 1999, Uppsala universitet.

Disputation 2003, Uppsala universitet, Pharmacotherapy for Parkinson's disease - observations and innovations

Docent 2009, Uppsala universitet.

Specialistläkare 2015, Akademiska sjukhuset.

Professor 2022, Uppsala universitet

Handledning av pågående doktorandprojekt

Optimering av djup hjärnstimulering vid motorikstörningar. Elena Jiltsova. (Huvudhandledare)

Development of a new biomarker for detection of prodromal Parkinson’s disease. Paul de Roos. (Huvudhandledare)

Biomarkörer i cerebrospinalvätska vid normaltryckshydrocefalus. Madelene Braun. (Huvudhandledare)

Montreal Cognitive Assessment and Cognitive Effects of Interventions in Stroke. Elias Lindvall. (Bihandledare)

Avancerad Parkinsons sjukdom: Aspekter på terapier och icke-motoriska symptom. Sotirios Gregoriou, Lunds universitet (Bihandledare)

Videobaserad analys av motorik vid normaltryckshydrocefalus och Parkinsons sjukdom. Maria Ekblom. (Bihandledare)

Samarbetspartner

Uppsala universitet:

Farmaceutisk biovetenskap, Farmakometri

Folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik

Folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik; Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

Informationsteknologi, Systemteknik

Kemi - BMC, Analytisk kemi

Kirurgiska vetenskaper, Radiologi

Medicinska vetenskaper, Gastroenterologi/hepatologi

Medicinska vetenskaper, Klinisk kemi

Fysioterapi

Medicinska vetenskaper, Neurokirurgi

Medicinska vetenskaper, Klinisk farmakologi

Övriga inom Sverige:

Göteborgs universitet

Högskolan i Dalarna

Karolinska institutet

Linköpings universitet

Lunds universitet

Stockholms universitet

Umeå universitet

Örebro universitet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Dag Nyholm
Senast uppdaterad: 2021-03-09