Tobias Ekholm

Professor i matematik vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
Tobias.Ekholm[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 6399
Besöksadress:
Rum 14137 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

I work in the field of geometry and topology.

Preprints and publications

Akademiska meriter: FD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09