Mikael Stenmark

Professor i religionsfilosofi vid Teologiska institutionen, Etik och religionsfilosofi

E-post:
Mikael.Stenmark[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 2181
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mikael Stenmark är professor i religionsfilosofi. Han undervisar i religionsfilosofi och har i sin forskning intresserat sig i första hand för hur vetenskap och religion (eller tro och vetande) förhåller sig till varandra, hur man kan se på relationen mellan en kristen och en muslimsk föreställningsvärld, samt för frågor om skilda gudsuppfattningar, natur- och människosyner.

Akademiska meriter: TD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mikael Stenmark
Senast uppdaterad: 2021-03-09