Georgios Dimitroglou Rizell

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
georgios.dimitroglou[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3225070-1679827
Besöksadress:
Rum ÅNG 14161 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag är prefekt vid Matematiska institutionen sedan 2020. Jag har ett Wallenberg Academy Fellowship (KAW 2016.0198) i matematik finansierad av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse. Jag tog min doktorsexamen 2012 vid UU med Tobias Ekholm som handledare.

Mitt forskningsområde är symplektisk- och kontakttopologi, och mitt huvudintresse är att förstå och klassificera Lagrangianska och Legendriska delmångfalder. Mer information finns på min privata hemsida.

Forskning

Här kan du hitta utvalda slides från presentationer och undervisning relaterat till min forskning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Georgios Dimitroglou Rizell
Senast uppdaterad: 2021-03-09