Inger Sigstam

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Algebra, logik och representationsteori

E-post:
Inger.Sigstam[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3223
Besöksadress:
Rum 14115 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag är studierektor för grund- och avancerad nivå i matematik. Jag är kursansvarig för Baskurs i matematik. Mitt forskningsintresse ligger i ämnesområdet matematisk logik, och rör effektiv matematik med hjälp av punktfri topologi, formella rum och domänteori.

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Inger Sigstam
Senast uppdaterad: 2021-03-09