Kristina Edström

Professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
Kristina.Edstrom[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3713
Mobiltelefon:
070-1679006
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: FD, Docent

Nyckelord: batteries forskningsinfrastruktur infrastruktur battery battery2030 batteriforskning batterier battery 2030 battery research

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kristina Edström
Senast uppdaterad: 2021-03-09