Daniel Brandell

Professor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
Daniel.Brandell[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3709
Mobiltelefon:
073-9435932
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Professor i Materialkemi och programansvarig professor för Strukturkemi. Forskar inom the Ångström Advanced Battery Centre.

Här beskriver jag min forskning: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/515/video/9740

En populärvetenskaplig presentationsfilm av mitt huvudsakliga forskningsområde, polymerelektrolyter, finns här: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/337/video/6464

Ett annat relevant reportage finns här: https://www.youtube.com/watch?v=0IvO1EF2v-U

Akademiska meriter: Doc. Excellent lärare

Nyckelord: li-batterier li-jonbatterier elektromobilitet polymerelektrolyter fastfasbatterier nästa generation batterier li-ion batteries li batteries electromobility polymer electrolytes solid state batteries next generation batteries organic batteries

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Daniel Brandell
Senast uppdaterad: 2021-03-09