Christer Elvingson

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
christer.elvingson[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3631
Mobiltelefon:
070-4250451
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i fysikalisk kemi, excellent lärare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09