Helena Olsson

Administrativ chef vid Sociologiska institutionen, Administrativ personal

E-post:
helena.olsson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5185
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Administrativ chef vid Institutionen för socialt arbete, Administrativ personal

E-post:
helena.olsson[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

  • Chef för den för Sociologiska institutionen och Institutionen för socialt arbete gemensamma administrativa enheten.
  • Ingår i ledningsgrupperna för Sociologiska institutionen respektive Institutionen för socialt arbete
  • Arbetar med utredningar och utvärderingar inom verksamhetsområdet och deltar i arbetet med strategisk planering och kvalitetsutveckling
  • Utvecklar stödverksamheten vid institutionen samt planerar för kompetensförsörjning kopplad till stödfunktionen.

Akademiska meriter: FM

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Olsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09