Jarl Hellman

Kursledare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Grundutbildning

E-post:
jarl.hellman[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4341
Mobiltelefon:
070-6505575
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Överläkare, Excellent lärare, Programstudierektor

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jarl Hellman
Senast uppdaterad: 2021-03-09