Josef Seibt

1:e Forskningsing vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
josef.seibt[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 5888
Mobiltelefon:
070-1679809
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: apot.ex.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09