Lena Kilander

Professor i geriatrik förenad med befattning som överläkare UAS vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk geriatrik

E-post:
Lena.Kilander[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: leg. läk., DMSc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09