Magnus Jacobsson

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
magnus.jacobsson[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 6278
Besöksadress:
Rum 14141 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Magnus Jacobsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09