Kerstin Henriksson

Projektkoordinator vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Enheten för forskningsstöd

Mobiltelefon:
070-1679398
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Projektkoordinator vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Administration

E-post:
kerstin.henriksson[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4432
Mobiltelefon:
070-1679398
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar dels i projektet U-Share, dels vid institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP).
U-Share-projektet syftar till att utveckla samverkan mellan Uppsala universitet och SLU genom att stödja och underlätta samarbete inom både utbildning, forskning och infrastruktur.
Vid IGP arbetar jag främst med forskningskommunikation och där är jag ansvarig för webben, skriver pressmeddelanden och nyhetsnotiser om forskningsresultat samt hjälper forskare med bidragsansökningar.

Nyckelord: samverkan collaboration forskningsstöd u-share forskningssamarbete utbildningssamarbete research support teaching collaboration forskningsinformation research information

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kerstin Henriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09