Mathias Brännvall

Administrativ koordinator vid Institutionen för informationsteknologi, SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing

E-post:
mathias.brannvall[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7601
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Projektkoordinator vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; SciLifeLab Data Centre

E-post:
mathias.brannvall[AT-tecken]scilifelab.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
751 22 Uppsala
Postadress:
Box 815
751 08 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mathias Brännvall
Senast uppdaterad: 2021-03-09