Anna Williams

Professor i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Anna.Williams[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2961
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. e.ö.

Akademiska meriter: FD

Kort CV

Anna Williams (f. 1957), professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Ämneslärarexamen 1981; fil. dr 1992; docent i litteraturvetenskap 1997, allt vid Uppsala universitet; post doc-vistelse vid University of California, Berkeley 1997/98; forskarassistent i litteraturvetenskap med inriktning mot genusforskning vid Göteborgs universitet 1998-2000; vik. universitetslektor 1992-1997, 2000-2003 och universitetslektor 2003–2004 vid Uppsala universitet; professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 2004. Professor II vid Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen 2008-2011. Redaktör för Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning 2002–2007. Medlem i redaktionen för Litteratur och samhälle sedan 2002 och i redaktionsrådet för Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning sedan 2011. Vice ordf. i Vilhelm Moberg-Sällskapet 2005-2017. Arbetande ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Ledamot av Samfundet De Nio.

Pågående forskning

Essäer om författaren Ebba Lindqvist

En studie om Amerikabrev

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09