Jiefang Zhu

Forskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
jiefang.zhu[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3722
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: Docent

Jag forskar i huvudsak på nanomaterial: preparation, karakterisering och prestandatester. Mitt fokus är på relationerna mellan struktur, morfologi och egenskaper för pulver och tunna filmer. Nanomaterialen som jag utvecklar kan komma att användas som fotoanoder, fotokatalysatorer, katalysatorer och biomaterial. Jag arbetar för närvarande inom dessa forskningsprojekt:

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jiefang Zhu
Senast uppdaterad: 2021-03-09